Notowania

ELKOP: strona spółki
14.01.2020, 19:43

EKP Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.01.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty