Notowania

HOTBLOK: strona spółki
14.01.2020, 20:49

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14-01-2020 r.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2020 roku.
•CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Ltd -1 784 257 akcji, dających 1 784 257 głosów, co stanowiło 92,07% liczby głosów na NWZ oraz 64,41% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty