Notowania

STO Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez B2B ONLINE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Siwińskim, Członkiem Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A.

Załączniki

Inne komunikaty