Notowania

SUL Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług typu data services przez spółkę zależną od Summa Linguae Technologies S.A.

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 14 stycznia 2020 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. Globalme Localizations Inc. z siedzibą w Vancouver w Kanadzie ("Globalme") umowy oraz otrzymaniu zamówienia na świadczenie usług typu data services („Umowa”, „Zamówienie”) od spółki zajmującej się handlem elektronicznym i prowadzącej największy na świecie sklepem internetowym z siedzibą w USA („Zamawiający”).
Łączna wartość Zamówienia wynosi 388 000,00 USD (1 474 400,00 PLN, przeliczone po kursie 1 USD = 3,80 PLN) a termin realizacji przypada na kwiecień 2020. Przedmiotem zamówienia jest zebranie, transkrypcja oraz anotacja kontentu (danych) dźwiękowych/głosowych przeznaczonych do szkolenia algorytmów sztucznej inteligencji (AI) wykorzystywanych później przez Zamawiającego w oferowanym przez niego interfejsie głosowym. Gromadzenie i anotacja danych na potrzeby Zamówienia odbywa się za pośrednictwem własnej aplikacji i platformy technologicznej Robson będącej własnością Globalme. W ocenie Zarządu Emitenta otrzymane Zamówienie należy uznać za istotne, gdyż jego wartość spełnia kryteria istotności wskazane w Polityce Informacyjnej Emitenta oraz ze względu na fakt, że jego otrzymanie jest kolejnym istotnym krokiem w budowaniu backlogu przychodowego na rok 2020 oraz rozwijaniu segmentu data services.

Inne komunikaty