Notowania

GWARANT: strona spółki
15.01.2020, 11:38

GWR Informacja o zamiarze nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. w drodze przymusowego wykupu

Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2020 roku otrzymał informację od IPOPEMA Securities S.A. - podmiotu występującego w roli podmiotu pośredniczącego w imieniu akcjonariusza większościowego spółki IMPEL S.A. o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przez spółkę IMPEL S.A. żądania od pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki.
Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustanowiono na dzień 15 stycznia 2020 roku, natomiast dzień wykupu został ustalony na dzień 20 stycznia 2020 roku. Jednocześnie Emitent przekazuje do wiadomości publicznej informację, iż w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze przymusowego wykupu akcji Spółki, na mocy Uchwały nr 29/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrót akcjami spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. został zawieszony począwszy od dnia dzisiejszego, tj. 15 stycznia 2020 roku. Treść informacji otrzymanych przez Spółkę stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty