Notowania

PROCAD: strona spółki
16.01.2020, 15:04

PRD Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd PROCAD SA niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: - za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r. - za III kwartał 2020 r. – 30 października 2020 r. Zarząd informuje, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych, o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY: - za rok 2019 – 30 marca 2020 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY: - za rok 2019 – 30 marca 2020 r. Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2020 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Inne komunikaty