Notowania

CDRL: strona spółki
16.01.2020, 15:19

CDL Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż dnia 16 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Eryka Karskiego.
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2020 r. nowy członek Rady Nadzorczej został powołany w skład Rady aktualnej kadencji, której liczba członków została ustalona na sześć osób. Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty