Notowania

BRASTER: strona spółki
17.01.2020, 13:16

BRA Rezygnacja z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Braster S.A.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymał rezygnację Pana Jakuba Gosk z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Braster S.A. z dniem 17 stycznia 2020 r.
Pan Jakub Gosk poinformował, że przyczyną złożenia rezygnacji są powody osobiste. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty