Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
20.01.2020, 20:18

ELB Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 153/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r., Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż niezależnie od pozostającego w toku procesu uzgadniania z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania, w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca [Umowa Zmieniająca], której treść obejmuje następujące okoliczności:
A. Brak do 28 lutego 2020 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje Emitenta; (ii) przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F. B. Data Końcowa została zmieniona na dzień 28 lutego 2020 r. C. Najpóźniej w dniu 4 marca 2020 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]. Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym, Umowa Zmieniająca weszła w życie w dniu 20 stycznia 2020 r.

Inne komunikaty