Notowania

BRASTER: strona spółki
21.01.2020, 20:29

BRA Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. otrzymał od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienia o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 20 stycznia 2020 r. oraz 21 stycznia 2020 r.
Treść ww. zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty