Notowania

ZREMB: strona spółki
23.01.2020, 13:56

ZRE Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 02 września 2019 roku, informuje, że od dnia 03 września 2019r. do dnia 23 stycznia 2020 roku otrzymał od spółki działającej na rynku polskim kolejne zamówienia, na wykonanie elementów obudów wykorzystywanych jako elementy osłonowe do szaf sterowniczych w wysokowydajnych systemach olejowych/ paliwowych dostarczających paliwo do różnego rodzaju turbin, kompresorów oraz wysokociśnieniowych napędów na łączną wartość 644.487,50 zł.
Termin realizacji poszczególnych zamówień ustalono sukcesywnie do końca czerwca 2020 roku. Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 0,5% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań. Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień w nowym obszarze, wartość otrzymanych zamówień, oraz możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

Inne komunikaty