Trwa ładowanie...
bEpCQTed

Notowania

BITEVIL: strona spółki
24.01.2020, 17:54

BIT Zmiana terminu publikacji wybranych danych finansowych z działalności Emitenta

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r., informuje, że podjął decyzję w zakresie zmiany terminów publikacji raportów bieżących prezentujących wybrane dane finansowe.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Emitent począwszy od maja 2019 r. publikował wybrane dane finansowe za miesiąc poprzedzający, tj. dane o przychodach ze sprzedaży, w systemie ESPI do 14 dnia danego miesiąca. W dniu 24 stycznia 2020 r. Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie podjął decyzję o zmianach w zakresie publikowania wybranych danych finansowych, zmiany dotyczą: - terminu publikowania – po zmianie, jako do 14 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego, - zakresu publikowanych wybranych danych finansowych – po zmianie, jako dane w zakresie przychodów ze sprzedaży za miniony kwartał roku obrotowego. W związku z powyższym Emitent nie opublikuje w lutym 2020 r. raportu sprzedażowego za miesiąc styczeń 2020 r. Najbliższy raport zawierający wybrane dane finansowe zostanie opublikowany w terminie do 14 kwietnia 2020 r. i będzie zawierał wybrane dane finansowe w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży za 1 kwartał 2020 r. Zarząd podjął powyższą decyzję z uwagi na wysoką zmienność przychodów ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym, co może wprowadzać w błąd inwestorów co do faktycznej sytuacji finansowej Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki dane w ujęciu kwartalnym w pełniejszy sposób oddają fatyczną sytuację finansową Spółki, gdyż w mniejszym stopniu wpływają na nie przesunięcia w zakresie fakturowania prac programistycznych występujące obecnie w relacji miesiąc do miesiąca.

Inne komunikaty

bEpCQTeL