Trwa ładowanie...

Notowania

ZUK Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 r.
będą przekazywane w następujących terminach: - raport roczny za 2019 r. – 31 marca 2020 r. - raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r. - raport za I półrocze 2020 r. – 23 września 2020 r. - raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 20 listopada 2020 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [B].

Inne komunikaty