Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2019, tj. za okres 01.10.2019 - 31.12.2019 r.:
Dane jednostkowe: Przychody: 6,23 mln PLN, wobec 6,76 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0,95 mln PLN, wobec 1,02 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,63 mln PLN, wobec 0,68 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,20 mln PLN, wobec 0,59 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane skonsolidowane: Przychody: 13,00 mln PLN, wobec 12,70 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 1,07 mln PLN wobec 0,69 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,67 mln PLN wobec 0,30 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,88 mln PLN wobec 0,16 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa Black Point odnotowała poprawę wyników działalności w IV kwartale 2019 r. Wpływ na pogorszenie zysku netto Black Point S.A. względem IV kwartału 2018 r. miała głównie strata na sprzedaży aktywów finansowych, związana ze sprzedażą części udziałów w spółce zależnej Eco Service Sp. z o.o. (Raport bieżący nr 19/2019 z dn. 9-12-2019). Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za IV kwartał 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 lutego 2020 roku.

Inne komunikaty