Notowania

DEKPOL: strona spółki
31.01.2020, 16:44

DEK Aneks do listu intencyjnego z Iglotex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia z Iglotex S.A. listu intencyjnego w przedmiocie wyboru Dekpol S.A. („Spółka”) jako Generalnego Wykonawcy do realizacji prac polegających na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wybudowaniu zakładu produkcyjno – magazynowego w Skórczu („List Intencyjny”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. podpisał aneks do Listu Intencyjnego przedłużający termin na zawarcie umowy o generalne wykonawstwo do dnia 14 lutego 2020 r. (pierwotnie 31 stycznia 2020 r.).

Inne komunikaty