Notowania

PIW Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020.

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. w dniu 15.05.2020 r. (piątek) Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 10.11.2020 r. (wtorek) Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 18.09.2020 r. (piątek) Raporty roczny za rok 2019 Emitent opublikuje w dniu 10.04.2020 r. (piątek) Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Inne komunikaty