Notowania

OPN Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2020 roku

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2020 roku wynosi 46 651 tys. zł, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku (45 187 tys. zł).
Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w styczniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL. Wzrost zamówień został zrealizowany pomimo braku typowych, zimowych warunków pogodowych.

Inne komunikaty