Trwa ładowanie...

Notowania

BEDZIN: strona spółki
5.02.2020, 14:32

BDZ Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lutego 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2020 r. informację, iż Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 stycznia 2020 r., dokonał wpisu zmian składu Zarządu Emitenta, tj. wpisania Pana Bartosza Dryjskiego jako Wiceprezesa Zarządu.
Rejestracja powyższych zmian dokonana została na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2019 w dniu 8 października 2019 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-21
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.
10,20
-5,88
2020-05-04
BDZ Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
9,75
+1,54
2020-04-20
BDZ Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
9,45
+0,53
2020-03-26
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 25 maja 2020 r.
10,50
-0,48
2020-03-25
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.
10,50
0,00
2020-03-18
BDZ Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta
10,60
-5,19
2020-03-17
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.
11,15
-4,48
2020-02-14
BDZ Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej – Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.
12,40
-2,02
2020-02-10
BDZ Powołanie Członka Zarządu
12,90
0,00
2020-02-05
BDZ Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.
12,40
0,00