Notowania

ENEA: strona spółki
6.02.2020, 19:07

ENA Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Stanisława Hebdy z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. Jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Inne komunikaty