Notowania

RAFAMET: strona spółki
10.02.2020, 14:22

RAF Zawarcie umowy PKP Intercity S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z PKP Intercity Spółka Akcyjna (02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142 A) na wykonanie modernizacji tokarki podtorowej UGE 150N. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 4.690.000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono w terminie maksymalnym do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku tego typu transakcji, za wyjątkiem wysokości kar umownych. Kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP Intercity S.A. mogą być naliczane do osiągnięcia 50% wartości brutto umowy.

Inne komunikaty