Notowania

ZUK Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] informuje, iż w dniu 11 lutego 2020 r. otrzymał od FRAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY [„FRAM”] jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty