Notowania

PEKABEX: strona spółki
13.02.2020, 16:43

PBX Zbycie akcji emitenta przez osobę zarządczą

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od Prezesa Emitenta – p. Roberta Jędrzejowskiego, zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta. Zawiadomienia stanowią załączniki do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty