Notowania

GOTFI: strona spółki
13.02.2020, 19:23

GTF Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu podczas walnego zgromadzenia

Zarząd Spółki GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13.02.2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
Akcjonarisz Rudnik Krzysztof Ksawery dysponujący 1 głosem na NWZA głosował przeciw podjęciu uchwał nr 3 oraz 4 i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu do tych uchwał. Akcjonarisz Flak Krzysztof Andrzej dysponujący 5 głosami na NWZA głosował przeciw podjęciu uchwał nr 3 oraz 4 i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu do tych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty