Notowania

GOTFI: strona spółki
13.02.2020, 20:02

GTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.
Tomasz Kołodziejak 807.458 szt. akcji oraz 807.458 głosów, co stanowi 49,24 % w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym oraz co stanowi 59,87 % głosów reprezentowanych na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Beata Kielan 535.713 szt. akcji oraz 535.713 głosów, co stanowi 32,67 % w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym, oraz co stanowi 39,72 % głosów reprezentowanych na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty