Notowania

EVEREST: strona spółki
14.02.2020, 3:02

EVE Rezygnacja Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2020 roku otrzymał od Pana Wojciecha Mojżuka – Członka Zarządu Emitenta, pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.

Inne komunikaty