Notowania

ARH Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. jednostka zależna Emitenta - Archicom Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Kupujący”) zawarła umowę przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu w dzielnicy Jeżyce, o powierzchni 0,7311 ha, za cenę 13.000.000,00zł netto.
Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli planowane jest w terminie do 15 kwietnia 2020 roku. Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska S.A. planuje zrealizować projekt mieszkaniowy o zabudowie wielorodzinnej na ok. 220 szt. lokali mieszkalnych. Źródłem finansowania zakupu nieruchomości przez Kupującego będą środki własne. O zawarciu umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Inne komunikaty