Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry Poly Puzzle na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry Poly Puzzle na Nintendo Switch. Premiera Poly Puzzle na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
W opinii Zarządu sprzedaż gry Poly Puzzle na platformie Nintendo Switch może mieć wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty