Notowania

FDGAMES: strona spółki
14.02.2020, 11:16

NGG Pozyskanie 300 tys. zł w wyniku kampanii crowdfundingowej spółki zależnej Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku, Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2020 roku zakończona została kampania crowdfundingowa spółki zależnej Emitenta, tj. No Gravity Development sp. z o.o., prowadzona na portalu FindFunds.pl.
W wyniku kampanii No Gravity Development pozyskała 300.000 zł, co oznacza dwukrotne przekroczenie minimalnego celu kampanii i jednocześnie osiągniecie maksymalnego celu kampanii. Powyższa kwota została pozyskana w zamian za udziały reprezentujące 5,69 proc. kapitału zakładowego No Gravity Development. No Gravity Development jest studiem deweloperskim i porting housem. Działalność spółki polega na tworzeniu i portowaniu gier na konsole Nintendo Switch, Xbox One i PS4. Środki pozyskane w wyniku kampanii crowdfundingowej zostaną przeznaczone na produkcję kolejnych gier oraz pokrycie kosztów wprowadzenia No Gravity Development na rynek NewConnect. Emitent zwraca uwagę, że wycena pre-money No Gravity Development, ustalona na potrzeby kampanii crowdfundingowej, wynosiła 4.975.200 zł. Sukces kampanii oznacza jednocześnie potwierdzenie prawidłowości tej wyceny, co oznacza że w najbliższej przyszłości może powstać podstawa do dokonania istotnego przeszacowania (podwyższenia) wartości udziałów No Gravity Development w księgach Emitenta. Wynika to z faktu, że w chwili obecnej w księgach Emitenta wartość udziałów No Gravity Development, posiadanych przez Emitenta, reprezentujących - już po uwzględnieniu nowych udziałów, wyemitowanych dla uczestników kampanii crowdfundingowej - 67,50 proc. kapitału zakładowego No Gravity Development, wynosi jedynie ok. 80 tys. zł. Szczegółowe informacje o kampanii i spółce No Gravity Development można znaleźć pod adresem https://findfunds.pl/kampania/?id=91 i http://www.nogravitydevs.com/. Emitent informuje, że przystąpił już do działań mających na celu wprowadzenie No Gravity Development do obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty