Notowania

MIR Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 14 lutego 2020 r.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty