Notowania

BSCDRUK: strona spółki
14.02.2020, 15:25

BSC Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za 2018 rok.
Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za 2019 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 20 marca 2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty