Notowania

PRIME: strona spółki
14.02.2020, 15:51

PMT Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd PRIME MINERALS SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała od EFF B.V. z siedzibą w Maastricht zawiadomienie, złożone na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 ze zm.).
Otrzymana przez Emitenta notyfikacja stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty