Notowania

ENEA: strona spółki
14.02.2020, 19:57

ENA Zawieszenie prac w ramach projektu Ostrołęka C

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, iż 14 lutego 2020 roku Emitent powziął informację o:
• przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka") realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW („Projekt”) generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 roku („Kontrakt") polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z Kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku, • przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Spółkę wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku („Kontrakt kolejowy”) polecenia zawieszenia realizacji Kontraktu kolejowego z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku. Powodem zawieszenia prac jest fakt zawieszenia finansowania Projektu w konsekwencji zawarcia w dniu 13 lutego 2020 roku Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Emitentem a Energą S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 13 lutego 2020 roku.

Inne komunikaty