Notowania

MIRBUD: strona spółki
17.02.2020, 15:21

MRB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku:
1. JERZY MIRGOS Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 40 937 453 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA – 79,91% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 44,62% 2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 10 281 837 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA – 20,07% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 11,21%

Inne komunikaty