Notowania

ELB Korekta raportu bieżącego nr 9/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w treści opublikowanego komunikatu wystąpiła ewidentna omyłka pisarska w roku, w którym płatne będą trzy pierwsze raty ugody. Płatności powyższych rat przypadają na koniec odpowiednio I, II oraz III kwartału 2020 r.
Mając powyższe na uwadze Emitent, podaje poniżej prawidłową treść informacji nt. terminu płatności rat ugody: „Kwota Ugody zostanie zapłacona w czterech ratach (w wysokości odpowiednio 0,35 mln euro, 0,25 mln euro, oraz dwie raty po 0,3 mln euro) płatnych na koniec odpowiednio I, II oraz III kwartału 2020 r. oraz na koniec I kwartału 2021 r.” Pozostała treść raportu nie ulega zmianom.

Inne komunikaty