Notowania

BRASTER: strona spółki
21.02.2020, 11:43

BRA Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienia o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 20 lutego 2020 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty