Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
21.02.2020, 12:49

ENA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2020 roku

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty