Notowania

BRASTER: strona spółki
24.02.2020, 9:54

BRA Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienia o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 21 lutego 2020 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty