Notowania

BRASTER: strona spółki
25.02.2020, 12:27

BRA Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 24 lutego 2020 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty