Notowania

IPO NWZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego
raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów - obecnych w dniu 27 lutego 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty