Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
6.03.2020, 15:05

ENA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok z 26 marca 2020 roku, na 23 kwietnia 2020 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Inne komunikaty