Trwa ładowanie...

Notowania

BRASTER: strona spółki
6.03.2020, 16:53

BRA Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 6 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Adama Szczepanika z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję Członka Zarządu Spółki.
Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 6 marca 2020 roku Pana Dariusza Karolaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z chwilą złożenia przez Pana Dariusza Karolaka rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Pan Dariusz Karolak w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu BRASTER S.A. złożył w dniu dzisiejszym ze skutkiem natychmiastowym rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją Pana Dariusza Karolaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §20 Statutu Spółki, postanowiła w dniu 6 marca 2020 roku dokooptować Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Kilijańczyk. Informacje dotyczące Pana Dariusza Karolaka: Pan Dariusz Karolak jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie oraz stypendystą w La Jolla Institute for the Experimental Medicine, San Diego, California w USA. Z rynkiem finansowym związany jest od 1992 roku. Współzałożyciel wydawnictwa finansowego WIG-PRESS Sp. z o.o. specjalizującego się w tematyce inwestowania na rynkach finansowych. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek INSTAL Lublin S.A. oraz Apanet S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w System F S.A. oraz Członka Zarządu w Oricea Sp. z o.o. Od 2017 r. pozostaje również Członkiem Zarządu APANET S.A. Pan Dariusz Karolak jest jednym z akcjonariuszy założycieli BRASTER S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Karolak nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Karolak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące Pani Katarzyny Kilijańczyk zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Kilijańczyk nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Kilijańczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty