Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
9.03.2020, 11:32

GPW Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z 16 stycznia 2020 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, z 12 marca 2020 roku na 7 kwietnia 2020 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty