Trwa ładowanie...

Notowania

NEWAG: strona spółki
10.03.2020, 16:37

NWG Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia kolejnych czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż dzisiejszym Spółka otrzymała od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą Bari we Włoszech ("FSE") oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych ("Zamówienie").
Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2015 („Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa przewidywała możliwość zamówienia do piętnastu elektrycznych zespołów trakcyjnych („Zespoły Trakcyjne”) z zastrzeżeniem, że pierwsze pięć Zespołów Trakcyjnych zostało zamówionych wraz z zawarciem Umowy Ramowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015, a kolejne sześć w późniejszym okresie, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 35/2018 i 16/2019. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Spółkę na rzecz FSE kolejnych czterech Zespołów Trakcyjnych. Łączna wartość Zamówienia wynosi 15.960.000,00 EUR netto (co stanowi 68 947 200 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy). Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia, w tym szczegółowe terminy wykonania Zespołów Trakcyjnych, zostaną określone w umowie wykonawczej, której zawarcie powinno nastąpić do 30.04.2020. Całość Zamówienia powinna zostać zrealizowano w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonawczej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty