Trwa ładowanie...

Notowania

IFUN4ALL: strona spółki
13.03.2020, 17:13

DDI Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: „Emitentem”, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „ESMA” oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego niniejszym informuje, że aktualnie nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta.
Emitent podejmuje czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Emitenta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w tym od 16.03.2020 r. pracownicy Emitenta będą realizować swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw, by stwierdzić że będzie ona miała znaczny wpływ na realizację założonych przez Emitenta działań produkcyjnych, w tym zapowiedzianej premiery gry „Vampire: The Masquerade - Coteries of New York” na platformie Nintendo Switch. Do dnia publikacji niniejszego raportu nie został odnotowany wpływ rozprzestrzenienia się koronawirusa na przychody Emitenta ze sprzedaży produktów. Jednocześnie Emitent otrzymał od współpracujących podmiotów zarządzających platformami dystrybucyjnymi informację, iż dostosowują oni swoje działania do sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się wirusem i nie powinny pojawić się zauważalne utrudnienia dla deweloperów gier, jak też wydawców. Emitent informuje, że działania związane z realizacją uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, podejmowane będą po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w związku z zauważalnym wpływem koronawirusa na funkcjonowanie rynków instrumentów finansowych obejmujących segment działalności Emitenta.

Inne komunikaty