Trwa ładowanie...
bDTLlgmZ

Notowania

PYLON: strona spółki
16.03.2020, 16:17

PYL Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), że w dniu 15 marca 2020 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Ireneusza Rymaszewskiego – byłego członka Rady Nadzorczej.
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTLlgnH