Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
17.03.2020, 13:43

PTW Informacja nt. oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (Emitent), w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „ESMA” oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, niniejszym informuje, że zgodnie z aktualną na dzień publikacji niniejszego raportu oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest jednak możliwe pełne oszacowanie tych skutków.
W szczególności Emitent wskazuje, iż ze względu na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami nastąpi zapewne istotny spadek przychodów Emitenta w tym obszarze oraz spadek przychodów jednej ze spółek zależnych Emitenta, tj. PTWP Event Center sp. o.o., która realizuje umowę koncesyjną na zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK) i Halą Widowiskowo – Sportową „Spodek”, o której zawarciu Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym 3/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Emitent wskazuje przy tym, że rozmiar oraz czas trwania ograniczeń jw. jest nieznany, a ich wpływ na działalność Emitenta jest uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Inne komunikaty