Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
17.03.2020, 13:49

PTW Rozwiązanie umowy podnajmu restauracji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J.Ziętka

Zarząd Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (Emitent), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 01/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r., informuje, że Emitent podjął decyzję o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy podnajmu budynku restauracji Villa Gardena w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie. Umowa przestanie obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 30 czerwca 2020 r.
Przyczyną rozwiązania umowy jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla jej dalszego obowiązywania, w tym brak perspektyw na pokrycie rosnących kosztów działalności z uzyskiwanych przychodów. Rozwiązanie umowy stanowi również jeden z elementów minimalizowania negatywnego wpływu skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 01/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Inne komunikaty