Trwa ładowanie...

Notowania

BEDZIN: strona spółki
17.03.2020, 15:15

BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek z dnia 20 lutego 2020 r. wystosowany przez Akcjonariusza Autodirect S.A. Wniosek skierowany zostały zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dotyczył zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W dniu 3 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło pismo z dnia 3 marca 2020 roku wystosowane przez Akcjonariusza Autodirect S.A. w przedmiocie przychylenia się do wniosku Zarządu Spółki o przesunięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o dodatkowe dwa tygodnie liczone od obowiązku wynikającego z Kodeksu Spółek Handlowych. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., o godzinie 9.00 w siedzibie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-21
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.
10,20
-5,88
2020-05-04
BDZ Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
9,75
+1,54
2020-04-20
BDZ Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
9,45
+0,53
2020-03-26
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 25 maja 2020 r.
10,50
-0,48
2020-03-25
BDZ Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.
10,50
0,00
2020-03-18
BDZ Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta
10,60
-5,19
2020-03-17
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.
11,15
-4,48
2020-02-14
BDZ Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej – Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.
12,40
-2,02
2020-02-10
BDZ Powołanie Członka Zarządu
12,90
0,00
2020-02-05
BDZ Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.
12,40
0,00