Trwa ładowanie...
bErKlcSZ

Notowania

QUART: strona spółki
18.03.2020, 12:52

QRT Informacje o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na działalność Spółki.

Zarząd Quart Development S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje ryzyko, wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
Z powodu ograniczenia spotkań, nie zostaną zawarte w terminie umowy notarialne przeniesienia własności lokali, zaplanowane na I kwartał 2020 r. Oznacza to przesuniecie księgowania przychodów z tego tytułu. Spółka liczy, że uda się podpisać te umowy w drugim kwartale 2020 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiły żadne inne nadzwyczajne negatywne zdarzenia, wpływające na działalność Spółki. Nikt z pracowników nie zachorował ani nie został skierowany na kwarantannę. Nie można jednak wykluczyć, że ktoś z zespołu Spółki zachoruje lub zostanie skierowany na kwarantannę. Prace budowlane zlecane przez Spółkę są obecnie realizowane planowo, jednakże ryzyko opóźnień wzrosło, gdyż w wypadku wzrostu zachorowań wśród pracowników firm wykonawczych, nie będą one w stanie zrealizować prac w zaplanowanych terminach. Spółka nie odnotowała dotychczas problemów z dostawami materiałów budowlanych, ale wzrosło ryzyko, że wystąpią problemy z terminowością dostaw, a także dostępnością materiałów. W perspektywie najbliższego roku istnieje zagrożenie spowolnienia gospodarczego, które negatywnie wpłynie na popyt, zarówno na lokale mieszkalne, użytkowe jak i najem powierzchni, co wpłynie na obniżenie rentowności realizowanych projektów i wydłuży proces sprzedaży lokali.

Inne komunikaty

bErKlcTH