Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
24.03.2020, 11:27

ENA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 19 marca 2020 roku

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 marca 2020 roku (NWZ) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym NWZ byli:
- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.353.628 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło 82,87% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce, - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 22.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.000.000 głosów, co stanowiło 8,02% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty